Ana Sayfa Ekonomi 24 Mart 2022 209 Görüntüleme

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi

Kabul edilen hususlara nazaran, taksitle satış mukavelelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ait şartlar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak halde değiştirilecek. Taksitle satış kontratlarında tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki başka koşulların yanı sıra kalan borç yerine mukavelede yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı kararları uygulanacak. Böylelikle tüketicilerin, ödedikleri fiyat ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı üzere meçhul periyodik tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması münasebetiyle yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması kaidesi kaldırılacak. Bu kural sırf faiz oranı artırımını kapsayacak biçimde değiştirilecek.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KONUT PROJELERİNDE TESLİM MÜHLETİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine ve konut finansmanı kontratlarına sigorta yaptırılmasını kapsayan hususları, “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla yine düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi irtibatlı sigorta yaptırılamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu ile kredi veren, kredi temaslı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi mukavelesini, konut finansmanı mukavelesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi temaslı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak hedefiyle meblağ sigortalarında kalan borç fiyatıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi mukavelesi ile konut finansmanı kontratı, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması koşuluna bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutlar, kontratta belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun müddetler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim müddeti 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici ismine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin dönemi halinde de periyot ve teslim yapılmış sayılacak.

ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR

Başta mobilya olmak üzere niteliği prestijiyle farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istek ve muhtaçlıkları doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile aralı kontratlarda genel kural olan 30 günde teslim yahut ifa edilme yükümlülüğünden istisna tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; uzaklıklı mukavelelere ait olarak yönetmelikle belirlenen konulara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve kelam konusu konuları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ait yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması mecburî unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Aralı kontratlara ait süreçlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık edilen süreçlere ait kayıtları tutacak, ilgililere verecek.

Aracı hizmet sağlayıcıların, satıcı yahut sağlayıcılar ile olan mukavelelerine uymaması nedeniyle düzenlemelere karşıtlığa yol açarsa, terslik teşkil eden her bir süreçten sorumluluğu bulunacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen uzaklıklı kontratların bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ait sorumluluk halleri ile teslim yahut ifa sonrası bedelin satıcıya yahut sağlayıcıya aktarıldığı durumlar dışında, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim yahut ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayıcıyla birlikte tüketicilere karşı müteselsil sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yahut sağlayıcı ismine kurulmasına aracılık ettikleri aralı mukavelelere ait olarak; tedarik edememe, stok yetersizliği üzere nedenlerle mukavele konusu mal ya da hizmetin hiç ya da gereği üzere teslim yahut ifa edilememesine neden olmalarından sorumlu tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yahut ifa vakti üzere tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında kıymetli bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye yapılan ön bilgilendirmeyle uyumlu olması ve ispatına ait sorumlu olacak.

DEVRE MÜLKLERE DÜZENLEME

Teklifle, devre tatil kontratlarının kapsamı ile düzenlenme adap ve asılları açıklığa kavuşturuluyor.

Devre tatil satışının finansal kiralamayla yapılması durumunda da devre tatil mukavelelerine ait kanun kararları uygulanacak.

Birebir hakka mevzu devre tatil mukavelelerinin, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen tarz ve asıllar kapsamında devre mülk kontratı biçiminde kurulması mecburî olacak.

Kooperatif yahut ticaret şirketi paydaşlığı ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği müdafaadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi maksadıyla devre tatile husus mal üzerinde birebir hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, devre tatil kontratından cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma müddeti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı evrak alma yasağı, birebir hakka husus devre tatil kontratı olan devre mülk kontratlarını de kapsayacak halde genişletilecek. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü doküman, tüketici tarafından geçersiz olacak.

Devre mülk hakkı veren mukaveleler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil kontratı kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren mukaveleler hariç olmak üzere, devre tatil kontratları en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil kontratından kaynaklanan tatil hakkını makul bir periyot için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün evvel sağlayıcıya bildirirse, o devir için tüketiciden rastgele bir isim altında bir bedel talep edilemeyecek.

YENİLENMİŞ ESERLER

Yenilenmiş eserlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren minimum bir yıl garanti verilmesi zarurî olacak. Fakat özelliği nedeniyle kimi malların garanti kaideleri Ticaret Bakanlığınca öteki bir ölçü ünitesiyle de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar lakin Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi kaidesiyle yenilenmiş eser olarak satılabilecek. Yenileme merkezleri, Bakanlıktan yetki evrakı alacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ait doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen yordam ve asıllara nazaran Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Genel Konseyde, teklifin ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının akabinde TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime orta verdi. Erdoğmuş, ortanın akabinde komitenin yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Ensonhaber

hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu