Ana Sayfa Yaşam 21 Ekim 2021 99 Görüntüleme

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak! Personel alımı başvuru şartları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, işçi aımı yapacağını duyurdu ve bir yazı yayınladı.

Yapılan açıklamada, “Üniversitemize bağlı ünitelerde çalıştırılmak ve masrafları özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2 nci unsurun (b) fıkrası yeterince yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda belirtilen durumlara kontratlı işçi alınacaktır.denildi.

Bunun üzerine müracaat yapmak isteyeler, kaideleri ve müracaat tarihini araştırmaya başladı.

Pekala, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işçi alımı müracaat kuralları nelerdir? İşte ayrıntılar…

GENEL VE ÖZEL KAİDELER

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı unsurundaki yaş kurallarım taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler,

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mani olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler,

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Yapılacak vazife gereği yerleşke dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- iş deneyimleri ilan kurallarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma müddetlerini; Çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdında ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Toplumsal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

12- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

13- Adaylarla hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşullar aranır.

15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır. 16- Müracaatlarda “Kamu Misyonlarına birinci Sefer Atanacaklar için Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik” kararları uygulanır.

17- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

MÜRACAAT YERİ VE HALİ

Müracaat Yeri/Adresi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşçi Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA

Müracaat Tarihi ve Hali:

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar, müracaatlarını Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla birlikte şahsen yahut kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların müracaatları kabul edilmeyecektir). Müracaatlarda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Müracaat İçin İstenen Evraklar:

1- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)

2- Müracaat Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

3- Diploma yahut Mezuniyet Evrakı, Aslı yahut Fotokopisi, (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.) 5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)

6- Askerlik Durum Dokümanı, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir.)

8- Tecrübe İstenen Durumlar İçin Mezuniyetinden Sonra Çalıştığına Dair Doküman. (Çalışılan Kurumun Antetli Kağıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Evrakındaki Meslek Kodları Tıpkı Olmalıdır.)

9- İsimli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir.)

10- Başvurulacak Unvandaki Aranan Nitelikler Kısmındaki Dokümanlar.

11- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Adayı Açık İstek Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

12- KVK Mevzuatı Uyarınca Kontratlı İşçi Adayı Aydınlatma Metni. (Islak İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen dokümanlar Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden müracaatların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilecektir.

Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen dokümanları Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu müddet içerisinde dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Ensonhaber

hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort beylikdüzü escort cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu